Logo
Logo

Bli medlem i Upplands-bro ungdomsråd 2022

Genom ditt medlemskap i Upplands Bro ungdomsråd är du välkommen att aktivt engagera dig i vår verksamhet för att lyfta ungas röster, eller enbart bli medlem för att stötta vårt arbete utan att aktivt delta i möten.

Medlemskapet är gratis, men med ditt stöd kan vi växa och bättre verka för ungas intressen.

Ungdomsrådets stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i ungdomsrådet under 2022. Du ansluts då också till Sveriges ungdomsråd. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sveriges ungdomsråd.