Logo
Logo

Bli medlem i Bodens kommuns Ungdomsforum 2023

Ungdomsforum (UF)
I Bodens Ungdomsforum deltar ungdomar från olika grupper och platser i Bodens kommun. Här ingår Ungdomsråd, Gårdsråd, Ungdomsfullmäktiges styrelse och ungdomsrepresentanter från Gunnarsbyn, Unbyn och Harads. Ungdomsforumet träffas cirka fyra gånger per år för att lyfta fram olika tankar och idéer och för att ordna aktiviteter för unga i hela kommunen. De olika grupperna som ingår i Ungdomsforumet har tillsammans med tjänstepersoner sammanställt vilka frågor de vill ta upp på dagordningen inför varje möte. Ungdomsforumet är medlemmar i Sveriges Ungdomsråd(SVUNG).

Ungdomsrådets stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i ungdomsrådet under 2023. Du ansluts då också till Sveriges ungdomsråd. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sveriges ungdomsråd.