Logo
Logo

Bli medlem i Bodens kommuns Ungdomsforum 2021

Vill du vara med och påverka?
Gå med i Bodens Ungdomsfullmäktige(UFS)!
Ungdomsfullmäktige är partipolitiskt obundet och har en styrelse(UFS), med syfte att verka för att ungdomar ska få ett större inflytande över sin vardag och sitt samhälle. UFS verkar som ett remiss- och referensorgan till kommunen nämnder i frågor som rör barn och ungdomar.

Ungdomsrådets stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i ungdomsrådet under 2021. Du ansluts då också till Sveriges ungdomsråd. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sveriges ungdomsråd.