Logo
Logo

Bli medlem i Ängelholms Ungdomsfullmäktige 2024

Ungdomsfullmäktige, UFM, är ett ungdomsråd i Ängelholm för dig som går i 7:an på högstadiet upp till 3:an på gymnasiet. UFM träffas en gång i månaden på onsdagar klockan 16.00 - 18.00 på stadshuset i Ängelholm. UFM träffar också kommunstyrelsens ledande politiker två gånger per termin och även då är vi i stadshuset. Dessa möten är på tisdagar mellan klockan 16.30 – 18.00.

Är det en specifik fråga som kommer upp på ett stormöte kan man jobba vidare med den i en arbetsgrupp. I arbetsgruppen måste minst en från UFM sitta med, resterande medlemmar i arbetsgruppen kan komma utifrån.

Ungdomsrådets stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i ungdomsrådet under 2024. Du ansluts då också till Sveriges ungdomsråd. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sveriges ungdomsråd.