Bli medlem i Ängelholms Ungdomsfullmäktige 2020

Ungdomsfullmäktige, UFM, är ett ungdomsråd i Ängelholm för dig som går i 7:an på högstadiet upp till 3:an på gymnasiet. UFM träffas en gång i månaden på onsdagar klockan 16.00 - 18.00 på Ängelholms bibliotek. UFM träffar kommunstyrelsens ledande politiker två gånger per termin och då är vi i stadshuset. Även dessa möten är på onsdagar, men då mellan klockan 16.30 – 18.00.

Är det en specifik fråga som kommer upp på ett stormöte kan man jobba vidare med den i en arbetsgrupp. I arbetsgruppen måste minst en från UFM sitta med, resterande medlemmar i arbetsgruppen kan komma utifrån.

Ungdomsrådets stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i ungdomsrådet under 2020. Du ansluts då också till Sveriges ungdomsråd. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sveriges ungdomsråd.