Logo
Logo

Bli medlem i HUR 2023

HUR är en religiöst och politiskt obunden inrättning som är organisatoriskt knuten till kommunstyrelsen. HUR består av ungdomar i åldrarna 13-25 år samt två representanter från kommunstyrelsen.

HUR är en inrättning för samråd och kommunikation mellan Härjedalens ungdomar och kommunens styrelser och nämnder.

HUR är inte beslutande utan ska vara ett remiss- och referensorgan med överläggningsrätt och med uppgift att vara rådgivande i frågor som särskilt rör ungdomar.

Syftet är att vara en samlingspunkt för ungdomars frågor och åsikter, en hjälp att komma till tals med beslutsfattare, samt ett forum för ungdomar i Härjedalen med idéer och intresse för inflytande och delaktighet i demokratifrågor.

Ungdomsrådets stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i ungdomsrådet under 2023. Du ansluts då också till Sveriges ungdomsråd. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sveriges ungdomsråd.