Logo
Logo

Bli medlem i Härnösands Ungdomsråd 2023

Härnösands ungdomsråd är ett ungdomsråd baserat i Härnösand kommun som värkar för barn och unga i åldrarna 13-25 år. Vi arbetar aktivt för att utveckla demokratin i Härnösand samt höja ungas röster i samhällsdebatten.

Ungdomsrådets stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i ungdomsrådet under 2023. Du ansluts då också till Sveriges ungdomsråd. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sveriges ungdomsråd.