Logo
Logo

Bli medlem i Karlstad kommuns ungdomsfullmäktige 2023

Vi är ett partipolitiskt obundet och rådgivande organ i Karlstads kommun som bildas av ungdomar mellan 15 och 19 år. Vårt uppdrag är att representera kommunens unga och att i dialog med kommunens styrelser och nämnder driva olika frågor som rör vår vardag och framtid i Karlstad.

Vi vill att alla i ungdomsfullmäktige ska få arbeta med de frågor som de är mest intresserade av och därför jobbar med olika frågor i fokusgrupper. En gång i månaden har vi stormöten. Då diskuterar vi och beslutar i olika frågor. Till våra stormöten får vi ibland besök av kommunens politiker och tjänstepersoner.

Enskilda ledamöter och hela fokusgrupper kan, efter beslut i ungdomsfullmäktige, skicka in förslag till kommunens styrelser och nämnder. Förra mandatperioden beviljades ett förslag om att sätta upp fler cykelpumpar nära skolor och idrottshallar i Karlstads kommun!

Vi har ett pågående ärende om en omorganisering och en revidering av reglementet som ska beslutas i kommunfullmäktige i november 2023.

Ungdomsrådets stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i ungdomsrådet under 2023. Du ansluts då också till Sveriges ungdomsråd. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sveriges ungdomsråd.