Logo
Logo

Bli medlem i Karlstad ungdomsfullmäktige 2022

Karlstads Ungdomsfullmäktige är ett rådgivande organ till kommunens nämnder, styrelser och bolag i frågor som berör unga. Valet till ungdomsfullmäktige sker i maj och mandatperioden startar alltid i slutet av augusti och avslutas i juni året därpå.
Ungdomsfullmäktige har insyn i de demokratiska systemen, driver och argumenterar för de frågor som berör ungas vardag. Ledamöternas uppgift är att representera de unga i Karlstad utan koppling till de politiska partierna.
Under sin mandatperiod har ungdomsfullmäktige möten en gång i månaden. I fullmäktige diskuteras aktuella frågor och där fattas även evntuella beslut.  Ofta är en gäst på besök som ungdomsfullmäktige själva bjudit in, eller som har bett om att få komma och träffa ungdomsfullmäktige.
Mellan mötena arbetar ungdomsfullmäktige i fokusgrupper och med punkter ur handlingsprogrammet

Ungdomsrådets stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i ungdomsrådet under 2022. Du ansluts då också till Sveriges ungdomsråd. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sveriges ungdomsråd.