Logo
Logo

Bli medlem i BUR 2022

Borlänge Ungdomsråd är en religöst och politiskt obunden organisation som träffas på Cozmoz .
Det gör man för att öka och stärka ungas inflytande Borlänge Kommun.
Det sker bl.a genom regelbunda möten med kommunens politiker där man som deltagare kan komma fram med förslag.
Men även genom andra evenemang och aktiviteter som:

U-kassan – är ett ekonomiskt stöd till för projekt, UF-företag, föreningar och enskilda evenemang där riktlinjen är
”av unga – för unga” mellan 13 och 25 år, i Borlänge.

Borlänge Ungdomskontor – här kan du som ung ha tillgång till en arbetsplats för att jobba med projektarbeten eller egna arrangemang.

Inflytandeforum – som arrangeras minst två gånger per år och är Borlänges största forum för ungas inflytande och delaktighet.
Varje gång fyllt med spännande föreläsare och viktiga diskussioner där Du direkt kan vara med och påverka!

Sommarjobb om Ungt Inflytande –FNs konvention om barns rättigheter gäller ALLA under 18 år, oavsett vart i världen Du bor! Det gäller även Borlänge! Ungas rätt till att få inflytande och delaktighet är en av de viktigaste delarna som Barnkonventionen handlar om. Under sommarhalvåret finns möjlighet för ett tiotal unga att sommarjobba åt Borlänge Kommun med barnkonventionen i praktisk handling.

Vill Du veta mer om Borlänge Ungdomsråd?!

Ta kontakt med oss!

Ungdomsrådets stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i ungdomsrådet under 2022. Du ansluts då också till Sveriges ungdomsråd. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sveriges ungdomsråd.