Logo
Logo

Bli medlem i Ungdomsrådet i Skärholmens Stadsdel 2022

Ungdomsrådet i Skärholmen är en ungdomsverksamhet och arbetar i syfte att stärka och ge röst åt ungdomarna i stadsdelen. Vi grundades junimånad 2015 och har varit verksamma och väldigt aktiva med möten varannan vecka samt evenemang som föreläsningar, insamlingar och olika kulturella- och sportprojekt.

Vi är ett gäng med härlig gruppdynamik, och en grupp som verkligen sänder ut en känsla av syskonskap. Detta bidrar till att vi kan få mycket gjort i verksamheten och samtidigt har kul och bygger band. Exempel på det vi gör är att vi anordnar fotbollsturneringar, muralmålningar, insamlingar och donationer till att hjälp organisationer och gör samtidigt politiskt arbete som att vara remissinstans till politikerna i stadsdelen och medverka vid demokratiberedning samt medborgarmöten.

Ungdomsrådets stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i ungdomsrådet under 2022. Du ansluts då också till Sveriges ungdomsråd. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sveriges ungdomsråd.