Logo
Logo

Bli medlem i Lunds Ungdomsting 2021

Lunds Ungdomsting är ett forum där unga mellan 12 och 25 år samlas för att engagera sig, påverka och diskutera frågor som är viktiga för unga i Lund. Målet med Ungdomstinget är att ungas åsikter ska föras fram och att unga ska få mer inflytande i kommunen, och då speciellt i frågor som rör ungdomar.

Ungdomstinget har tre grundstenar som allt arbete utgår ifrån:
- Dialog
- Påverkan
- Egna aktiviteter

Ungdomsrådets stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i ungdomsrådet under 2021. Du ansluts då också till Sveriges ungdomsråd. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sveriges ungdomsråd.