Logo
Logo

Bli medlem i Bjuv Udr 2021

Bjuv Udr har inte skrivit någon presentation ännu.

Information om medlemsavgift

Stödmedlem för dig över 20 år:
Kostar 50kr/år
Stödmedlemmar över 20 år har ingen rösträtt, yttranderätt eller yrkanderätt under årsmötet.
Samt att du följer stadgan.

123 - 400 72 82

Ungdomsrådets stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i ungdomsrådet under 2021. Du ansluts då också till Sveriges ungdomsråd. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sveriges ungdomsråd.